مبدل سازان کیمیا | تولید کننده مبدل های حرارتی مخازن ذخیره و تحت فشار

شرکت مبدل سازان کیمیا

شرکت مبدل سازان کیمیا

۲۴۰۴۲۰۴ - ۰۹۱۲ : گروه مبدل سازان کیمیا

درباره شرکت مبدل سازان کیمیا

شرکت مبدل سازان کیمیا

تولیدکننده مبدل های حرارتی مخازن ذخیره و تحت فشار

۱۴:۳۲
۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۶