دستگاه ایر کولر

دستگاه ایر کولر صنعتی طبق سفارش مشتری ساخته میشود

دستگاه ایر کولر صنعتی طبق سفارش مشتری ساخته میشود

۲۴۰۴۲۰۴ - ۰۹۱۲ : گروه مبدل سازان کیمیا

دستگاه ایر کولر

دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ | 20:17 | 901 بازدید

دستگاه ایر کولر صنعتی طبق سفارش مشتری ساخته میشود و جهت مواد شیمیایی با موتور ضد جرقه میباشد


دیدگاه خود را بیان کنید