ساخت عدسی مخازن تحت فشار

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

۲۴۰۴۲۰۴ - ۰۹۱۲ : گروه مبدل سازان کیمیا

ساخت عدسی مخازن تحت فشار

جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹  ۰ نظر   ۱۶۵۳ بازدید

تست

دیدگاه خود را بیان کنید