میکسر استیل ,کربن

میکسر روغن ,میکسر تصویه روغن میکسر راکتور شیکیایی,میکسر دارویی,میکسر ضد جرقه میکسر اسیدی , ممیکسر اسیدی , میکسر شیمیایی,میکسر , راکتور,دی اریتور,میکسر سه جداره استیل شونه تخم مرغی,میکسر پخت با جداره گرم و سرد ,میکسر جداره بخار

میکسر روغن ,میکسر تصویه روغن میکسر راکتور شیکیایی,میکسر دارویی,میکسر ضد جرقه میکسر اسیدی , ممیکسر اسیدی , میکسر شیمیایی,میکسر , راکتور,دی اریتور,میکسر سه جداره استیل شونه تخم مرغی,میکسر پخت با جداره گرم و سرد ,میکسر جداره بخار

Tweet
instagram
pinterest
Telegram
پنج‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۰
۰ نظر ۲۷۶۱ بازدید

ساخت انواع میکسر با موتور گیربکس های متنوع ضد جرقه ضد انفجار ex و معمولی

دارای تانک های استیل و کربن استیل متنوع

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت قرار گیری تحت فشار

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت قرار گیری تحت خلا

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب سه جداره

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب دوجداره

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب جداره بخار شونه تخم مرغی

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب اینور تر جهت دور متغیر

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب جدار روغن داغ

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب برج تقطیر و کندانسور و راکتور

مخزن میکسر استیل یا کربن استیل قابلیت نصب کویل حرارتی و برودتی و کویل نیم لوله و ناودانی

میکسر روغن ,میکسر تصویه روغن میکسر راکتور شیکیایی,میکسر دارویی,میکسر ضد جرقه میکسر اسیدی , ممیکسر اسیدی , میکسر شیمیایی,میکسر , راکتور,دی اریتور,میکسر سه جداره استیل شونه تخم مرغی,میکسر پخت با جداره گرم و سرد ,میکسر جداره بخار


دیدگاه خود را بیان کنید